KROK 1 – OCZYSZCZANIE PROGRAMÓW UMYSŁU to narzędzie do naprawy swojego życia przez uwalnianie i rezygnację z poczuć, traum, które obniżają nam wibracje w różnych aspektach, obszarach życia, na wielu poziomach widzialnych i niewidzialnych, we wszystkich wcieleniach i równoległych liniach czasu.

Narzędzie to zwiększa świadomość, pozwala lepiej cieszyć się życiem oraz nawiązać kontakt ze swoją duszą. Polega na powtarzaniu z głębokim czuciem energii słów:

Akceptuję, że .. (tu wstawiamy doświadczenie lub dany aspekt wymagający uzdrowienia)

.. wybaczam sobie, wszystkim i wszystkiemu,

przepraszam siebie, wszystkich i wszystko,

z miłością i wdzięcznością uwalniam i rezygnuję z tego doświadczenia raz na zawsze, rozświetlam milionem Słońc.

Przepraszanie i wybaczenie ma na celu uzdrowienie tego aspektu w nas, bo uzdrawiając go w nas uzdrawiamy go również w drugim człowieku .

01. poczucie LĘK