PARLAMENT LUDNOŚCI RDZENNEJ NARODU SŁOWIAŃSKIEGO ©

Parlament Ludności Rdzennej Narodu Słowiańskiego  (Rada Starszych) powstał prawomocnie w ramach prawa do samostanowienia Narodów z oddolnej  inicjatywy wielopokoleniowych i wielowiekowych Rodów Słowiańskich.

Zadaniem Parlamentu oprócz dbania o warunki rozwój, ochronę, a także trzymanie w pieczy dobytek kulturowy Rdzennej Ludności Narodu Słowiańskiego, jest także reprezentowanie Ludności Rdzennej Narodu Słowiańskiego za arenie międzynarodowej, także w kontaktach z 3RP.

Parlament między innymi występuje do Poland Republic of (firmy zapisanej w SEC w USA) – z informacjami i dyspozycjami  o rozliczenie się z alodialnymi właścicielami i strażnikami ziem terytorium Lechistanu, odbywa się to w majestacie oraz w zgodzie z obowiązującymi dokumentami międzynarodowymi które  przedstawiciele 3RP podpisywali i ratyfikowali na arenie międzynarodowej.

WALOR

Identyfikujący dokument wydawany przez Parlament Ludności Rdzennej Narodu Słowiańskiego

SPIS (przejdź tu, aby się dopisać)

Ten spis zainicjowaliśmy w celu zjednoczenia całej społeczności rdzennej terenów wielkiej Lechii w obszarze administrowanym przez Poland Republic Of  i poza nią.

Po co spis – dlaczego go robimy?

W celu  wysunięcia zbiorowego pozwu do Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka  konieczne jest  określenie wysokości utraconych dóbr, dobrostanu i potencjałów rodowych – wysokość tych odszkodowań zależna jest od ilość ludzi biorących udział  w tym zbiorowym pozwie.

W obecnej sytuacji roszczenie takie jest zasadne i konieczne w celu zabezpieczenia dobrostanu naszych autonomicznych domostw.

Odbudowanie struktur szkolnictwa i nauki głagolicy i języka miedzy słowiańskiego.

Odbudowanie relacji miedzy rodowych i przywrócenie prawidłowych i godnych warunków do życia dla Ludności Rdzennej.

Administratorem danych jest Parlament Ludności Rdzennej Narodu Słowiańskiego z siedzibą w Autonomia Wolnego Miasta KODAN (email: parlamentpolan@protonmail.com )

Dane powierzone mogą być przetwarzane w celach administracyjnych, logistycznych, rejestrowych  Parlamentu Ludności Rdzennej Narodu Słowiańskiego.

Mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i wyłącznie w celach ochrony, rozwoju wiedzy i dobrostanu oraz dobytku kulturowego Ludności Rdzennej Narodu Słowiańskiego. 

Wszelkie przekazane dane będą przetwarzane i przechowywane z zachowaniem najwyższych standardów ochrony i bezpieczeństwa z należytym szacunkiem dla ich Właścicieli którzy powierzyli je Parlamentowi Ludności Rdzennej Narodu Słowiańskiego.  

Każdemu przysługuje niezbywalne prawo do przekazywania, dysponowania, aktualizacji treści lub wykreślenia danych które są jego własnością.

Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do uczestniczenia w spisie i rejestrach Parlamentu Ludności Rdzennej Narodu Słowiańskiego.

WARTO WIEDZIEĆ

Deklaracja o Prawach Ludności Rdzennej  ( akt polityczny)

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych ( MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH )

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Konwencja UNESCO 2002 ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Znaczące są także wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka potwierdzające nasze prawa – jako istoty żywe  podlegamy pod prawo naturalne, natomiast fikcyjne twory ( osoby prawne, osoby fizyczne) podlegają jurysdykcji  prawa morskiego – wytworu ludzkiej wyobraźni

Sądownictwo arbitrażowe  – UNCITRAL

Obecna administracja tak zwanego rządu Poland Republic Of, nie uwzględniła nas – Ludności Rdzennej w swoich regulaminach i przepisach dlatego też działając na podstawie praw przyrodzonych i niezbywalnych oraz międzynarodowego prawa jesteśmy zobowiązani jako alodialni właściciele tych ziem, wobec naszych przodków oraz wobec naszych potomków  do przywrócenia ładu i porządku w naszych społecznościach.

Dekret Aleksander Macedońskiego 324 rok p.n.e.

PRZEJDŹ DO