Krok drugi do...

uzyskania tożsamości i samostanowienia.

Narzędzia służące do wejścia Człowiekowi i Narodowi w "prawdziwą rzeczywistość".

POSZERZEMY TWOJĄ WIEDZĘ I DAMY GOTOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE:

Dotychczasowej indoktrynacji społeczeństwa przez nierządządy, dokonanej manipulacją, truciem, otumanianiem i poprzez bezprawnie zawłaszczoną telewizję państwową i media (sponsorowaną m.in. przez koncerny farmaceutyczne, korporacje i BIG DATĘ).

Wiedzy nt. obfitości zasobów naturalnych naszych ziem, należących do rdzennych obywateli. Wyobraź sobie lub nie, ale jesteśmy najbogatszym krajem świata pod tym względem, a także jak wielu nas jest i jaką mamy prawdziwą sławiańską tożsamość i co uczyniono m.in. z językiem polskim .

Programów życia, czyli takich, które łączą rdzenne ugrupowania, bez względu na ich zakres i to czym się zajmują, jeżeli z źródłową intencją, dążą do prawdy, miłości, tożsamości, jedności i mądrości rozwiązań, wiedząc że to już czas.

A NASTĘPNIE